Skaņas monitorings

Skaņas monitorings

Ministru kabineta noteikumi Nr. 16

MINISTRU KABINETA 2014. GADA 7. JANVĀRA NOTEIKUMOS NR. 16 "TROKŠŅA NOVĒRTĒŠANAS UN PĀRVALDĪBAS KĀRTĪBA"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu"
18.
1 panta trešo daļu

 

  1. Vides trokšņa robežlielumi1

Nr.

p.k.

Apbūves teritorijas izmantošanas funkcija

Trokšņa robežlielumi2

Ldiena
(dB(A))

Lvakars
(dB(A))

Lnakts
(dB(A))

1.1.

Individuālo (savrupmāju, mazstāvu vai viensētu) dzīvojamo māju, bērnu iestāžu, ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūves teritorija

55

50

45

1.2.

Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija

60

55

50

1.3.

Publiskās apbūves teritorija (sabiedrisko un pārvaldes objektu teritorija, tai skaitā kultūras iestāžu, izglītības un zinātnes iestāžu, valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu un viesnīcu teritorija) (ar dzīvojamo apbūvi)

60*

55**

55

1.4.

Jauktas apbūves teritorija, tai skaitā tirdzniecības un pakalpojumu būvju teritorija (ar dzīvojamo apbūvi)

65

60

55

1.5.

Klusie rajoni apdzīvotās vietās

50

45

40

Diena* ir no plkst. 7.00 līdz 19.00
Vakars** – no plkst. 19.00 līdz 23.00

Piezīmes.

1 Vides trokšņa rādītāja LAeq, T robežlielumi ir trokšņa rādītāja Ldiena, Lnakts vai Lvakarsrobežlielumi atbilstošajā diennakts daļā.

2 Aizsargjoslās gar autoceļiem (tai skaitā arī gar autoceļiem, uz kuriem satiksmes intensitāte ir mazāka nekā trīs miljoni transportlīdzekļu gadā), aizsargjoslās gar dzelzceļiem un teritorijās, kas atrodas tuvāk par 30 m no stacionāriem trokšņa avotiem, vides trokšņa robežlielumi uzskatāmi par mērķlielumiem.

  1. Vides trokšņa robežlielumu novērtēšanas nosacījumi

3.1. Vides trokšņa robežlielumu novērtēšanā ievēro Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumu Nr. 16 "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība" 1. pielikumā noteikto vides trokšņa rādītāju piemērošanas kārtību un novērtēšanas metodes.

3.2. Vides trokšņa līmeņa atbilstību trokšņa robežlielumiem novērtē teritorijā, kura ietver dzīvojamo apbūvi, kas reģistrēta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā kā apbūves zeme vai zeme zem dzīvojamo ēku pagalmiem, kā arī 2 m attālumā no fasādes, kura ir visvairāk pakļauta trokšņa iedarbībai.

3.3. Novērtējot vides trokšņa robežlielumus, ņem vērā pašvaldības teritorijas plānojumā noteikto galveno (primāro) teritorijas izmantošanas veidu, kas atbilst attiecīgajai šā pielikuma 1. un 2. punktā minētajai apbūves teritorijas izmantošanas funkcijai.

 

Biķernieku trases statiskā trokšņa mērīšanas metode  

 

Statiskā trokšņa mērīšana notiek ar kalibrētu rokas decibelu mērītāju 500mm no izpūtēja 45 grādu leņķī automašīnas vai motocikla izpūtēja līmenī.

Maksimāli pieļaujamais trokšņu līmenis mērījumā ir 103 dB (A) +3 dB pie 4500 apgr./min.

Biķernieku trases skaņas monitorings

Skaņas mērīšanas iekārta: Voltcraft DL-161S

Aprīlis, 2016

 

Diena 
1.04.2016
2.04.2016
3.04.2016
4.04.2016
5.04.2016
6.04.2016
7.04.2016
8.04.2016
9.04.2016
10.04.2016
11.04.2016
12.04.2016
13.04.2016
14.04.2016
15.04.2016
16.04.2016
17.04.2016
18.04.2016
19.04.2016
20.04.2016
21.04.2016
22.04.2016
23.04.2016
24.04.2016
25.04.2016
26.04.2016
27.04.2016
28.04.2016
29.04.2016
30.04.2016
LAeq, T (dB(A))   8:00-20:00
55.16
53.31
50.55
54.65
 56.12
59.01
58.18
54.41
52.58
50.51
51.02
51.77
54.21
56.11
54.35
55.50
56.47
56.86
58.28
56.70
54.15
54.22
54.94
56.59
55.56
58.47
56.20
56.16
54.68
53.40

Maijs, 2016

Diena 
1.05.2016
2.05.2016
3.05.2016
4.05.2016
5.05.2016
6.05.2016
7.05.2016
8.05.2016
9.05.2016
10.05.2016
11.05.2016
12.05.2016
13.05.2016
14.05.2016
15.05.2016
16.05.2016
17.05.2016
18.05.2016
19.05.2016
20.05.2016
21.05.2016
22.05.2016
23.05.2016
24.05.2016
25.05.2016
26.05.2016
27.05.2016
28.05.2016
29.05.2016
30.05.2016
31.05.2016
LAeq, T (dB(A))   8:00-20:00
56.91
51.80
51.78
49.54
 58.10
53.75
52.92
48.65
51.89
53.19
53.89
53.08
54.77
56.44
54.47
59.65
56.37 
52.67 
52.75
52.89 
53.12 
54.20 
51.11 
52.49 
50.54 
55.44 
52.08 
48.50 
50.42 
 50.64
 50.77

Jūnijs, 2016

Diena 
1.06.2016
2.06.2016
3.06.2016
4.06.2016
5.06.2016
6.06.2016
7.06.2016
8.06.2016
9.06.2016
10.06.2016
11.06.2016
12.06.2016
13.06.2016
14.06.2016
15.06.2016
16.06.2016
17.06.2016
18.06.2016
19.06.2016
20.06.2016
21.06.2016
22.06.2016
23.06.2016
24.06.2016
25.06.2016
26.06.2016
27.06.2016
28.06.2016
29.06.2016
30.06.2016
LAeq, T (dB(A))   8:00-20:00
53.56
52.88
51.43
50.35
 53.07
52.25
54.03
54.17
56.49
55.55
55.94
58.08
51.22
51.32
52.53
52.03
52.10
54.84
51.64
 54.88
 54.33
 51.80
 50.90
 54.33
 52.88
 53.78
 54.32
 55.45
 49.42
 50.92

Jūlijs, 2016

Diena 
1.07.2016
2.07.2016
3.07.2016
4.07.2016
5.07.2016
6.07.2016
7.07.2016
8.07.2016
9.07.2016
10.07.2016
11.07.2016
12.07.2016
13.07.2016
14.07.2016
15.07.2016
16.07.2016
17.07.2016
18.07.2016
19.07.2016
20.07.2016
21.07.2016
22.07.2016
23.07.2016
24.07.2016
25.07.2016
26.07.2016
27.07.2016
28.07.2016
29.07.2016
30.07.2016
31.07.2016
LAeq, T (dB(A))   8:00-20:00
52.37
54.87
54.66
52.36
 52.62
50.30
55.37
54.11
53.13
 57.98
 57.81
 59.67
 51.20
 49.60
 54.26
 47.36
 50.95
 48.97
 51.29
 52.41
 53.00
 52.38
 54.30
 56.87
 51.78
 52.22
 48.30
 52.72
 49.71
 56.19
 49.20

Augusts, 2016

Diena 
1.08.2016
2.08.2016
3.08.2016
4.08.2016
5.08.2016
6.08.2016
7.08.2016
8.08.2016
9.08.2016
10.08.2016
11.08.2016
12.08.2016
13.08.2016
14.08.2016
15.08.2016
16.08.2016
17.08.2016
18.08.2016
19.08.2016
20.08.2016
21.08.2016
22.08.2016
23.08.2016
24.08.2016
25.08.2016
26.08.2016
27.08.2016
28.08.2016
29.08.2016
30.08.2016
31.08.2016
LAeq, T (dB(A))   8:00-20:00
53.70
53.55
51.49
55.53
 52.62
50.30
55.37
54.11
53.13
 57.98
 57.81
 59.67
 51.20
 49.60
 55.24
 55.77
 54.23
 55.01
 58.58
 57.49
 54.67
 52.25
 53.57
 49.37
 51.95
 55.85
 57.74
 51.94
 51.92
 52.90
 52.78

Septembris, 2016

Diena 
1.09.2016
2.09.2016
3.09.2016
4.09.2016
5.09.2016
6.09.2016
7.09.2016
8.09.2016
9.09.2016
10.09.2016
11.09.2016
12.09.2016
13.09.2016
14.09.2016
15.09.2016
16.09.2016
17.09.2016
18.09.2016
19.09.2016
20.09.2016
21.09.2016
22.09.2016
23.09.2016
24.09.2016
25.09.2016
26.09.2016
27.09.2016
28.09.2016
29.09.2016
30.09.2016
LAeq, T (dB(A))   8:00-20:00
53.93
 55.35
 57.65
 57.50
 50.69
 52.72
 53.46
 57.70
 54.98
 56.06
 51.14
 51.32
 51.17
 51.34
 53.20
 55.38
 53.08
 52.68
 53.47
 52.73
 54.67
 52.23
 54.38
 52.35
 49.10
 56.79
 54.68
 57.96
 60.53
 58.40

Oktobris, 2016

Diena 
1.10.2016
2.10.2016
3.10.2016
4.10.2016
5.10.2016
6.10.2016
7.10.2016
8.10.2016
9.10.2016
10.10.2016
11.10.2016
12.10.2016
13.10.2016
14.10.2016
15.10.2016
16.10.2016
17.10.2016
18.10.2016
19.10.2016
20.10.2016
21.10.2016
22.10.2016
23.10.2016
24.10.2016
25.10.2016
26.10.2016
27.10.2016
28.10.2016
29.10.2016
30.10.2016
31.10.2016
LAeq, T (dB(A))   8:00-20:00
64.35
 61.64
 55.83
 55.22
 57.55
 54.58
 54.20
 56.30
 60.07
 53.93
 52.76
 53.37
 52.63
 56.41
 58.23
 51.40
 53.96
 54.26
 54.74
 56.78
 56.74
 58.77
 57.52
 55.77
 53.91
 54.37
 56.11
 60.12
 55.46
 50.20
 54.97

Novembris, 2016

Diena 
1.11.2016
2.11.2016
3.11.2016
4.11.2016
5.11.2016
6.11.2016
7.11.2016
8.11.2016
9.11.2016
10.11.2016
11.11.2016
12.11.2016
13.11.2016
14.11.2016
15.11.2016
16.11.2016
17.11.2016
18.11.2016
19.11.2016
20.11.2016
21.11.2016
22.11.2016
23.11.2016
24.11.2016
25.11.2016
26.11.2016
27.11.2016
28.11.2016
29.11.2016
30.11.2016
 
LAeq, T (dB(A))   8:00-20:00
 55.81
 55.62
 56.01
 54.59
 56.40
 53.14
 50.86
 53.00
 52.87
 51.60
 52.24
 55.24
 51.53
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprīlis, 2017

Diena 
1.04.2017
2.04.2017
3.04.2017
4.04.2017
5.04.2017
6.04.2017
7.04.2017
8.04.2017
9.04.2017
10.04.2017
11.04.2017
12.04.2017
13.04.2017
14.04.2017
15.04.2017
16.04.2017
17.04.2017
18.04.2017
19.04.2017
20.04.2017
21.04.2017
22.04.2017
23.04.2017
24.04.2017
25.04.2017
26.04.2017
27.04.2017
28.04.2017
29.04.2017
30.04.2017
LAeq, T (dB(A))   8:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 53.33
 54.76
 57.47
 53.23
 58.87
 58.19
 61.90
 57.35
 61.84
 59.05

Maijs, 2017

Diena 
1.05.2017
2.05.2017
3.05.2017
4.05.2017
5.05.2017
6.05.2017
7.05.2017
8.05.2017
9.05.2017
10.05.2017
11.05.2017
12.05.2017
13.05.2017
14.05.2017
15.05.2017
16.05.2017
17.05.2017
18.05.2017
19.05.2017
20.05.2017
21.05.2017
22.05.2017
23.05.2017
24.05.2017
25.05.2017
26.05.2017
27.05.2017
28.05.2017
29.05.2017
30.05.2017
31.05.2017
LAeq, T (dB(A))   8:00-20:00
 54.37
 54.31
 50.89
 50.55
 54.39
 55.02
 55.08
 50.26
 50.78
 51.67
 53.34
 52.22
 55.90
 52.10
 50.67
 50.44
 51.98
 53.34
 50.83
 57.98
 59.08
 52.45
 51.88
 54.90
 51.33
 52.12
 52.90
 53.71
 50.24
 50.32
 51.35

Jūnijs, 2017

Diena 
1.06.2017
2.06.2017
3.06.2017
4.06.2017
5.06.2017
6.06.2017
7.06.2017
8.06.2017
9.06.2017
10.06.2017
11.06.2017
12.06.2017
13.06.2017
14.06.2017
15.06.2017
16.06.2017
17.06.2017
18.06.2017
19.06.2017
20.06.2017
21.06.2017
22.06.2017
23.06.2017
24.06.2017
25.06.2017
26.06.2017
27.06.2017
28.06.2017
29.06.2017
30.06.2017
LAeq, T (dB(A))   8:00-20:00
 50.65
 52.22
 55.89
 54.55
 51.35
 52.09
 52.34
 50.78
 51.56
 51.45
 53.98
 50.14
 52.09
 51.87
 50.70
 53.67
 54.66
 51.33
 50.98
 51.67
 52.78
 51.56
 49.89
 52.98
 50.72
 51.51
 52.92
 53.70
 50.34
 51.45

Jūlijs, 2017

Diena 
1.07.2017
2.07.2017
3.07.2017
4.07.2017
5.07.2017
6.07.2017
7.07.2017
8.07.2017
9.07.2017
10.07.2017
11.07.2017
12.07.2017
13.07.2017
14.07.2017
15.07.2017
16.07.2017
17.07.2017
18.07.2017
19.07.2017
20.07.2017
21.07.2017
22.07.2017
23.07.2017
24.07.2017
25.07.2017
26.07.2017
27.07.2017
28.07.2017
29.07.2017
30.07.2017
31.07.2017
LAeq, T (dB(A))   8:00-20:00
 54.32
50.45 
 51.46
 52.39
 49.78
 49.99
 50.22
 53.67
 51.44
 50.67
 50.08
 51.78
 52.67
 51.93
 54.07
 53.67
 47.88
 49.32
 49.67
 48.54
 52.87
 52.04
 53.82
 50.33
 51.29
 50.50
 50.23
 49.35
 49.89
 52.95
50.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Augusts, 2017

Diena 
1.08.2017
2.08.2017
3.08.2017
4.08.2017
5.08.2017
6.08.2017
7.08.2017
8.08.2017
9.08.2017
10.08.2017
11.08.2017
12.08.2017
13.08.2017
14.08.2017
15.08.2017
16.08.2017
17.08.2017
18.08.2017
19.08.2017
20.08.2017
21.08.2017
22.08.2017
23.08.2017
24.08.2017
25.08.2017
26.08.2017
27.08.2017
28.08.2017
29.08.2017
30.08.2017
31.08.2017
LAeq, T (dB(A))   8:00-20:00
 51.67
50.55
 51.89
 52.23
 52.34
 51.44
 50.78
 53.34
 51.66
 50.22
 50.98
 51.90
 52.96
 51.22
 51.99
 50.99
 47.20
 51.06
 53.88
 51.02
 51.87
 50.44
 51.67
 50.03
 51.79
 54.59
 55.20
 50.83
 51.22
 50.30
51.44
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Septembris, 2017

Diena 
1.09.2017
2.09.2017
3.09.2017
4.09.2017
5.09.2017
6.09.2017
7.09.2017
8.09.2017
9.09.2017
10.09.2017
11.09.2017
12.09.2017
13.09.2017
14.09.2017
15.09.2017
16.09.2017
17.09.2017
18.09.2017
19.09.2017
20.09.2017
21.09.2017
22.09.2017
23.09.2017
24.09.2017
25.09.2017
26.09.2017
27.09.2017
28.09.2017
29.09.2017
30.09.2017
LAeq, T (dB(A))   8:00-20:00
 51.01
 50.22
 50.39
 52.34
 53.90
 50.58
 54.78
 52.09
 52.69
 53.97
 51.98
 56.23
 55.64
 56.03
 57.39
 59.99
 58.56
 54.80
 52.39
 53.29
 54.59
 50.23
 50.56
 55.34
 52.10
 50.34
 51.89
 49.74
 49.32
 52.78

Oktobris, 2017

Diena 
1.10.2017
2.10.2017
3.10.2017
4.10.2017
5.10.2017
6.10.2017
7.10.2017
8.10.2017
9.10.2017
10.10.2017
11.10.2017
12.10.2017
13.10.2017
14.10.2017
15.10.2017
16.10.2017
17.10.2017
18.10.2017
19.10.2017
20.10.2017
21.10.2017
22.10.2017
23.10.2017
24.10.2017
25.10.2017
26.10.2017
27.10.2017
28.10.2017
29.10.2017
30.10.2017
31.10.2017
LAeq, T (dB(A))   8:00-20:00
 50.38
 48.78
49.20 
48.62 
 50.30
 51.33
 50.67
 52.97
 48.33
 49.30
 50.09
 52.87
 50.79
 50.49
 53.57
 51.49
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprīlis, 2018

 

 Diena
 1.04.2018
 2.04.2018
 3.04.2018
 4.04.2018
 5.04.2018
 6.04.2018
 7.04.2018
 8.04.2018
 9.04.2018
 10.04.2018
 11.04.2018
 12.04.2018
 13.04.2018
 14.04.2018
 15.04.2018
 16.04.2018
 17.04.2018
 18.04.2018
 19.04.2018
 20.04.2018
 21.04.2018
 22.04.2018
 23.04.2018
 24.04.2018
 25.04.2018
 26.04.2018
 27.04.2018
 28.04.2018
 29.04.2018
 30.04.2018
 
 
 Ldiena
(dB(A)) 7:00 - 19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 50,94
 52,74
 52,59
 54,94
 59,51
 55,25
 57,41
 55,87
 48,95
 
 
 Lvakars
(dB(A)) 19:00 - 23:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 49,40
 54,18
 53,10
 54,75
 54,98
 54,90
 52,78
 49,96
 50,02
 
 

 

Maijs, 2018

 Diena
 1.05.2018
 2.05.2018
 3.05.2018
 4.05.2018
 5.05.2018
 6.05.2018
 7.05.2018
 8.05.2018
 9.05.2018
 10.05.2018
 11.05.2018
 12.05.2018
 13.05.2018
 14.05.2018
 15.05.2018
 16.05.2018
 17.05.2018
 18.05.2018
 19.05.2018
 20.05.2018
 21.05.2018
 22.05.2018
 23.05.2018
 24.05.2018
 25.05.2018
 26.05.2018
 27.05.2018
 28.05.2018
 29.05.2018
 30.05.2018
 31.05.2018
 
 Ldiena
(dB(A)) 7:00 - 19:00
 59,80
 56,80
 55,07
 53,84
 55,84
 58,48
 52,7
 47,89
 45,57
 53,59
 54,33
 55,18
 52,46
 44,61
 45,10
 44,93
 46,10
 47,83
 53,64
 44,94
 44,04
 48,62
 46,56
 48,87
 47,03
 48,32
 39,72
 41,86
 42.57
 46.98
 44.53
 
 Lvakars
(dB(A)) 19:00 - 23:00
 46,63
 52,03
 54,95
 54,77
 53,40
 53,60
 50,67
 49,05
 43,02
 49,51
 45,66
 50,16
 43,91
 43,00
 47,13
 43,10
 43,22
 47,30
 47,31
 43,26
 45,80
 46,34
 46,87
 47,57
 42,06
 45,39
 42,17
 40,72
 40.98
 45.98
 43.89
 

Jūnijs, 2018

 Diena
 1.06.2018
 2.06.2018
 3.06.2018
 4.06.2018
 5.06.2018
 6.06.2018
 7.06.2018
 8.06.2018
 9.06.2018
 10.06.2018
 11.06.2018
 12.06.2018
 13.06.2018
 14.06.2018
 15.06.2018
 16.06.2018
 17.06.2018
 18.06.2018
 19.06.2018
 20.06.2018
 21.06.2018
 22.06.2018
 23.06.2018
 24.06.2018
 25.06.2018
 26.06.2018
 27.06.2018
 28.06.2018
 29.06.2018
 30.06.2018
 
 
 Ldiena
(dB(A)) 7:00 - 19:00
42.17
47.30
44.46
48.43
56.74
48.93
44.53
51.81
56.82
53.76
56.15
48.38
44.73
44.46
42.90
49.58
36.85
 43.42
48.39
47.36
 47.79
 48.33
 47.09
 45.67
 48.09
 46.67
 45.98
 43.89
 44.06
 49.09
 
 
 Lvakars
(dB(A)) 19:00 - 23:00
40.90
39.43
40.45
53.54
50.95
41.55
44.65
47.37
47.99
42.84
44.30
47.74
42.35
42.47
44.60
43.46
38.13
45.22
44.71
45.29
 42.04
 43.62
 42.88
 45.76
 45.86
 40.30
 39.59
 41.34
44.88 
 45.09
 
 

Jūlijs, 2018

 Diena
 1.07.2018
 2.07.2018
 3.07.2018
 4.07.2018
 5.07.2018
 6.07.2018
 7.07.2018
 8.07.2018
 9.07.2018
 10.07.2018
 11.07.2018
 12.07.2018
 13.07.2018
 14.07.2018
 15.07.2018
 16.07.2018
 17.07.2018
 18.07.2018
 19.07.2018
 20.07.2018
 21.07.2018
 22.07.2018
 23.07.2018
 24.07.2018
25.07.2018
 26.07.2018
 27.07.2018
 28.07.2018
 29.07.2018
 30.07.2018
 31.07.2018
 
 Ldiena
(dB(A)) 7:00 - 19:00
44.17
42.30
43.46
47.43
54.74
49.93
48.53
51.81
49.82
48.76
46.15
47.38
55.73
56.46
57.90
 
 46.55
 44.31
 45.66
 42.29
 45.20
 35.22
 43.74
 42.61
 46.24
 48.23
 46.24
 45.84
 37.43
 41.28
 43.07
 
 Lvakars
(dB(A)) 19:00 - 23:00
43.10
38.73
41.75
50.14
51.65
42.25
43.45
46.77
47.99
44.44
44.30
48.74
51.35
54.44
51.66
 
 38.89
 38.27
 42.57
 42.84
 41.20
 40.06
 41.42
 40.59
 38.34
 40.27
 40.73
 39.47
 37.08
 40.57
 43.05
 

Augusts, 2018

 Diena
 1.08.2018
 2.08.2018
 3.08.2018
 4.08.2018
 5.08.2018
 6.08.2018
 7.08.2018
 8.08.2018
 9.08.2018
 10.08.2018
 11.08.2018
 12.08.2018
 13.08.2018
 14.08.2018
 15.08.2018
 16.08.2018
 17.08.2018
 18.08.2018
 19.08.2018
 20.08.2018
 21.08.2018
 22.08.2018
 23.08.2018
 24.08.2018
25.08.2018
 26.08.2018
 27.08.2018
 28.08.2018
 29.08.2018
 30.08.2018
 31.08.2018
 
 Ldiena
(dB(A)) 7:00 - 19:00
41.93
50.88
51.39
51.74
41.49
 44.74
 48.12
 43.58
 46.52
 48.35
 49.37
 48.87
 45.16
 45.88
 44.82
 44.50
 49.18
 56.94
 56.48
 47.11
 52.36
 46.17
 49.94
 47.87
 49.87
 49.64
 45.71
 49.01
 46.40
 52.15
 47.21
 
 Lvakars
(dB(A)) 19:00 - 23:00
39.13
40.97
43.83
51.35
45.18
 46.56
 45.87
 38.88
 44.56
 44.80
 40.96
 45.88
 40.95
 42.49
 40.99
 47.25
 45.57
 49.58
 48.18
 45.31
 50.31
 45.17
 46.98
 44.53
 41.27
 43.62
 43.50
 45.50
 43.12
 47.09
 43.65
 

Septembris, 2018

 Diena
 1.09.2018
 2.09.2018
 3.09.2018
 4.09.2018
 5.09.2018
 6.09.2018
 7.09.2018
 8.09.2018
 9.09.2018
 10.09.2018
 11.09.2018
 12.09.2018
 13.09.2018
 14.09.2018
 15.09.2018
 16.09.2018
 17.09.2018
 18.09.2018
 19.09.2018
 20.09.2018
 21.09.2018
 22.09.2018
 23.09.2018
 24.09.2018
25.09.2018
 26.09.2018
 27.09.2018
 28.09.2018
 29.09.2018
 30.09.2018
 
 
 Ldiena
(dB(A)) 7:00 - 19:00
 44.14
 43.88
 47.10
 45.11
 50.32
 43.99
 45.36
 44.24
 42.95
 54.42
 53.97
 55.81
 53.01
 54.30
 58.47
 59.94
 56.43
 52.71
 54.11
 53.23
 48.79
 50.35
 52.67
 49.50
 45.67
 45.53
 46.25
 50.25
 51.40
 48.95
 
 
 Lvakars
(dB(A)) 19:00 - 23:00
 44.80
 40.95
 42.24
 42.16
 41.22
 43.21
 44.47
 40.58
 41.11
 43.58
 46.03
 50.76
 51.52
 52.76
 52.75
 53.36
 50.36
 46.11
 44.68
 41.44
 42.50
 41.54
 41.44
 42.90
 40.40
 42.98
 42.09
 41.69
 46.67
 42.35
 
 

Oktobris, 2018

 Diena
 1.10.2018
 2.10.2018
 3.10.2018
 4.10.2018
 5.10.2018
 6.10.2018
 7.10.2018
 8.10.2018
 9.10.2018
 10.10.2018
 11.10.2018
 12.10.2018
 13.10.2018
 14.10.2018
 15.10.2018
 16.10.2018
 17.10.2018
 18.10.2018
 19.10.2018
 20.10.2018
 21.10.2018
 22.10.2018
 23.10.2018
 24.10.2018
25.10.2018
 26.10.2018
 27.10.2018
 28.10.2018
 29.10.2018
 30.10.2018
 31.10.2018
 
 Ldiena
(dB(A)) 7:00 - 19:00
46.76
 48.65
 46.22
 48.30
 49.50
 55.79
 51.40
 46.89
 49.44
 48.47
 45.59
 48.69
 47.51
 49.70
 49.71
 49.24
 48.40
 49.10
 49.72
 56.15
 45.65
 51.01
 49.42
 48.59
 49.30
 50.48
 54.22
 50.50
 48.24
 48.89
 49.20
 
 Lvakars
(dB(A)) 19:00 - 23:00
 42.32
 44.70
 43.77
 45.80
 44.49
 46.90
 42.59
 44.80
 47.53
 42.58
 44.84
 47.03
 47.49
 45.57
 46.82
 48.74
 48.94
 45.40
 48.56
 49.71
 47.46
 47.50
 42.60
 43.67
 44.29
 45.84
 46.78
 47.34
 43.57
 46.78
 45.66
 

Novembris, 2018

 Diena
 1.11.2018
 2.11.2018
 3.11.2018
 4.11.2018
 5.11.2018
 6.11.2018
 7.11.2018
 8.11.2018
 9.11.2018
 10.11.2018
 11.11.2018
 12.11.2018
 13.11.2018
 14.11.2018
 15.11.2018
 16.11.2018
 17.11.2018
 18.11.2018
 19.11.2018
 20.11.2018
 21.11.2018
 22.11.2018
 23.11.2018
 24.11.2018
25.11.2018
 26.11.2018
 27.11.2018
 28.11.2018
 29.11.2018
 30.11.2018
 
 
 Ldiena
(dB(A)) 7:00 - 19:00
47.96
 49.67
52.57
 47.50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lvakars
(dB(A)) 19:00 - 23:00
 44.37
 42.79
 46.77
 44.37
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprīlis, 2019

 Diena
 1.04.2019
 2.04.2019
 3.04.2019
 4.04.2019
 5.04.2019
 6.04.2019
 7.04.2019
 8.04.2019
 9.04.2019
 10.04.2019
 11.04.2019
 12.04.2019
 13.04.2019
 14.04.2019
 15.04.2019
 16.04.2019
 17.04.2019
 18.04.2019
 19.04.2019
 20.04.2019
 21.04.2019
 22.04.2019
 23.04.2019
 24.04.2019
25.04.2019
 26.04.2019
 27.04.2019
 28.04.2019
 29.04.2019
 30.04.2019
 
 
 Ldiena
(dB(A)) 7:00 - 19:00
 
 
 
 
 
 
 
 44.68
 45.60
 42.58
 46.79
 48.57
 49.82
 50.59
 46.32
 47.22
 42.40
45.60 
 46.61
 51.34
 52.55
 49.32
 45.50
 47.50
 48.09
 54.31
 55.41
 52.53
 46.84
 47.52
 
 
 Lvakars
(dB(A)) 19:00 - 23:00
 
 
 
 
 
 
 
 42.57
 43.67
 41.56
 43.40
 46.92
 48.49
 45.97
 43.86
 44.75
 42.50
 43.90
 44.40
 48.50
 49.81
 45.78
 46.77
 42.00
 47.34
 45.93
 49.11
 44.39
 48.70
 49.05
 
 

Maijs, 2019

 Diena
 1.05.2019
 2.05.2019
 3.05.2019
 4.05.2019
 5.05.2019
 6.05.2019
 7.05.2019
 8.05.2019
 9.05.2019
 10.05.2019
 11.05.2019
 12.05.2019
 13.05.2019
 14.05.2019
 15.05.2019
 16.05.2019
 17.05.2019
 18.05.2019
 19.05.2019
 20.05.2019
 21.05.2019
 22.05.2019
 23.05.2019
 24.05.2019
25.05.2019
 26.05.2019
 27.05.2019
 28.05.2019
 29.05.2019
 30.05.2019
 31.05.2019
 
 Ldiena
(dB(A)) 7:00 - 19:00
 57.51
 53.14
 59.41
 59.29
 58.92
 44.57
 51.58
48.70
49.73
 56.63
 59.79
 56.12
 54.27
 52.33
 49.39
 46.44
 46.00
 43.36
 42.11
 47.99
 44.78
 48.88
 47.74
 46.17
 47.11
 47.78
 49.52
 48.08
 48.79
 47.27
 50.44
 
 Lvakars
(dB(A)) 19:00 - 23:00
 44.91
 53.31
 54.81
 49.46
 53.73
 44.53
 51.55
44.57
48.16
 47.40
 53.11
 48.24
 48.85
 46.61
 43.54
 47.24
 41.82
 42.10
 43.13
 44.60
 47.42
 42.79
 48.96
 42.78
 45.97
 48.78
 50.53
 43.43
 48.83
 51.10
 45.63
 

Jūnijs, 2019

 Diena
 1.06.2019
 2.06.2019
 3.06.2019
 4.06.2019
 5.06.2019
 6.06.2019
 7.06.2019
 8.06.2019
 9.06.2019
 10.06.2019
 11.06.2019
 12.06.2019
 13.06.2019
 14.06.2019
 15.06.2019
 16.06.2019
 17.06.2019
 18.06.2019
 19.06.2019
 20.06.2019
 21.06.2019
 22.06.2019
 23.06.2019
 24.06.2019
25.06.2019
 26.06.2019
 27.06.2019
 28.06.2019
 29.06.2019
 30.06.2019
 
 
 Ldiena
(dB(A)) 7:00 - 19:00
 56.21
 51.14
 58.65
 55.23
 59.81
 52.56
 49.57
 49.45
 53.50
 54.65
 51.40
 52.22
 53.67
 51.34
 56.10
 57.90
 53.12
 52.49
 51.39
 50.39
 49.40
 48.20
 49.58
 52.20
 53.50
 54.92
 55.58
 52.34
 53.60
 56.39
 
 
 Lvakars
(dB(A)) 19:00 - 23:00
 45.94
 52.67
 51.51
 49.00
 51.49
 48.67
 52.57
 49.32
 50.91
 51.40
 49.21
 45.78
 46.66
 49.49
 50.61
 51.47
 48.84
 52.38
 51.00
 51.43
 48.59
 49.32
 44.50
 46.40
 50.72
 52.39
 51.38
 49.63
 48.52
 49.72
 
 

Jūlijs, 2019

 Diena
 1.07.2019
 2.07.2019
 3.07.2019
 4.07.2019
 5.07.2019
 6.07.2019
 7.07.2019
 8.07.2019
 9.07.2019
 10.07.2019
 11.07.2019
 12.07.2019
 13.07.2019
 14.07.2019
 15.07.2019
 16.07.2019
 17.07.2019
 18.07.2019
 19.07.2019
 20.07.2019
 21.07.2019
 22.07.2019
 23.07.2019
 24.07.2019
25.07.2019
 26.07.2019
 27.07.2019
 28.07.2019
 29.07.2019
 30.07.2019
 31.07.2019
 
 Ldiena
(dB(A)) 7:00 - 19:00
55.21
51.30
52.58
53.59
51.69
57.93
55.92
52.50
 49.04
 49.74
 47.66
 47.67
 53.63
 50.16
 48.31
 54.82
 55.56
 58.68
 51.88
 52.71
 56.24
 51.63
 51.17
 51.25
 56.52
 47.98
 48.11
 47.42
 46.90
 47.19
 50.28
 
 Lvakars
(dB(A)) 19:00 - 23:00
51.30
51.56
50.29
49.52
49.96
50.33
51.79
46.87
 44.37
 48.79
 45.67
 44.34
 45.12
 42.52
 48.36
 45.21
 46.19
 48.99
 47.91
 47.47
 54.89
 49.94
 48.48
 42.85
 40.12
 40.13
 38.04
 39.71
 42.21
 44.24
 44.05
 

Augusts, 2019

 Diena
 1.08.2019
 2.08.2019
 3.08.2019
 4.08.2019
 5.08.2019
 6.08.2019
 7.08.2019
 8.08.2019
 9.08.2019
 10.08.2019
 11.08.2019
 12.08.2019
 13.08.2019
 14.08.2019
 15.08.2019
 16.08.2019
 17.08.2019
 18.08.2019
 19.08.2019
 20.08.2019
 21.08.2019
 22.08.2019
 23.08.2019
 24.08.2019
25.08.2019
 26.08.2019
 27.08.2019
 28.08.2019
 29.08.2019
 30.08.2019
 31.08.2019
 
 Ldiena
(dB(A)) 7:00 - 19:00
 47.45
 52.88
 55.12
 48.47
 48.94
 48.25
 49.37
 51.45
 52.73
 45.35
 46.71
 48.81
 46.82
 49.74
 54.52
 55.72
 59.31
 55.96
 48.87
 46.58
 48.81
 47.53
 51.24
 53.24
 47.94
 46.44
 45.40
 46.54
 47.79
 50.63
 52.99
 
 Lvakars
(dB(A)) 19:00 - 23:00
 45.39
 50.40
 52.13
 49.30
 48.86
 45.05
 46.23
 47.84
 45.96
 43.55
 44.72
 43.29
 47.74
 46.42
 50.01
 49.16
 54.79
 45.53
 41.41
 45.57
 47.17
 44.82
 45.82
 41.06
 43.57
 44.28
 47.53
 42.57
 48.66
 51.56
 49.31
 

Septembris, 2019

 Diena
 1.09.2019
 2.09.2019
 3.09.2019
 4.09.2019
 5.09.2019
 6.09.2019
 7.09.2019
 8.09.2019
 9.09.2019
 10.09.2019
 11.09.2019
 12.09.2019
 13.09.2019
 14.09.2019
 15.09.2019
 16.09.2019
 17.09.2019
 18.09.2019
19.09.2019
 20.09.2019
 21.09.2019
 22.09.2019
 23.09.2019
 24.09.2019
25.09.2019
 26.09.2019
 27.09.2019
 28.09.2019
 29.09.2019
 30.09.2019
 
 
 Ldiena
(dB(A)) 7:00 - 19:00
 50.95
 55.14
 48.17
 50.37
 49.94
 49.47
 46.77
 45.45
 48.47
 52.57
 53.88
 54.94
 57.22
 59.89
 59.90
 58.74
 56.06
 55.54
 53.63
 51.11
 50.44
 46.68
 48.83
 50.97
 50.34
 51.74
 50.36
 54.78
 55.89
 50.81
 
 
 Lvakars
(dB(A)) 19:00 - 23:00
 41.52
 46.93
 43.74
 45.50
 47.67
 46.59
 43.53
 44.58
 44.79
 46.93
 47.26
 50.06
 55.00
 54.87
 52.30
 52.32
 49.23
 47.51
 54.82
 50.47
 49.31
 46.99
 46.12
 46.16
 44.19
 46.98
 47.83
 44.87
 49.53
 49.03
 
 

Maijs, 2020

 Diena
 1.05.2020
 2.05.2020
 3.05.2020
 4.05.2020
 5.05.2020
 6.05.2020
 7.05.2020
 8.05.2020
 9.05.2020
 10.05.2020
 11.05.2020
 12.05.2020
 13.05.2020
 14.05.2020
 15.05.2020
 16.05.2020
 17.05.2020
 18.05.2020
 19.05.2020
 20.05.2020
 21.05.2020
 22.05.2020
 23.05.2020
 24.05.2020
25.05.2020
 26.05.2020
 27.05.2020
 28.05.2020
 29.05.2020
 30.05.2020
 31.05.2020
 
 Ldiena
(dB(A)) 7:00 - 19:00
 45.51
 46.24
 47.81
 48.99
 42.43
 45.51
 44.58
47.78
49.83
 48.66
 42.99
 43.22
 48.77
 44.33
 49.99
 51.64
 46.00
 43.76
 42.91
 47.99
 54.98
 48.88
 54.24
 53.17
 46.71
 49.88
 49.52
 55.88
 52.52
 52.97
 55.94
 
 Lvakars
(dB(A)) 19:00 - 23:00
 44.91
 43.11
 44.71
 45.46
 46.33
 44.53
 42.65
44.57
48.16
 47.40
 42.11
 48.24
 49.85
 44.61
 51.44
 47.24
 41.82
 42.10
 43.13
 44.60
 51.22
 42.79
 48.96
 48.62
 45.00
 50.88
 48.43
 49.93
 48.23
 47.90
 45.63
 

Jūnijs, 2020

 Diena
 1.06.2020
 2.06.2020
 3.06.2020
 4.06.2020
 5.06.2020
 6.06.2020
 7.06.2020
 8.06.2020
 9.06.2020
 10.06.2020
 11.06.2020
 12.06.2020
 13.06.2020
 14.06.2020
 15.06.2020
 16.06.2020
 17.06.2020
 18.06.2020
 19.06.2020
 20.06.2020
 21.06.2020
 22.06.2020
 23.06.2020
 24.06.2020
25.06.2020
 26.06.2020
 27.06.2020
 28.06.2020
 29.06.2020
 30.06.2020
 
 
 Ldiena
(dB(A)) 7:00 - 19:00
 48.51
 50.94
 48.64
 51.95
 50.42
 54.42
 52.59
 47.87
 46.82
 50.32
 53.71
 52.83
 53.70
 55.47
 53.91
 51.76
 50.31
 51.20
 54.87
 56.53
 53.81
 49.50
 48.18
 47.30
 40,65
 43,23
 48,60
 45,60
 44,39
 45,69
 
 
 Lvakars
(dB(A)) 19:00 - 23:00
 47.11
 51.92
 51.86
 51.83
 48.87
 50.41
 47.65
 45.98
 49.00
 49.77
 51.53
 50.73
 49.81
 51.43
 50.88
 47.38
 47.33
 48.66
 52.60
 51.74
 49.40
 46.84
 44.74
 47.59
 41,78
 39,59
 38,45
 41,78
 42,60
 42,80
 
 

Jūlijs, 2020

 Diena
 1.07.2020
 2.07.2020
 3.07.2020
 4.07.2020
 5.07.2020
 6.07.2020
 7.07.2020
 8.07.2020
 9.07.2020
 10.07.2020
 11.07.2020
 12.07.2020
 13.07.2020
 14.07.2020
 15.07.2020
 16.07.2020
 17.07.2020
 18.07.2020
 19.07.2020
 20.07.2020
 21.07.2020
 22.07.2020
 23.07.2020
 24.07.2020
25.07.2020
 26.07.2020
 27.07.2020
 28.07.2020
 29.07.2020
 30.07.2020
 31.07.2020
 
 Ldiena
(dB(A)) 7:00 - 19:00
42,56
45,79
46,58
57,83
56,30
46,89
 47,65
 48,38
 49,41
 51,40
 52,44
 53,40
 51,95
 45,40
 44,10
 48,91
 50,21
 54,83
 47,30
 46,26
 49,35
 52,11
 50,25
 51,18
 53,57
 52,16
 47,40
 45,97
 51,76
 51,53
 49,03
 
 Lvakars
(dB(A)) 19:00 - 23:00
41,79
43,68
44,71
50,55
51,49
45,79
 45,26
 46,86
 46,76
 50,42
 51,40
 49,40
 47,83
 44,44
 42,60
 46,39
 51,81
 46,61
 45,13
 45,92
 47,24
 49,27
 54,69
 50,41
 46,21
 52,67
 48,44
 47,21
 47,41
 48,70
 48,34
 

Augusts, 2020

 Diena
 1.08.2020
 2.08.2020
 3.08.2020
 4.08.2020
 5.08.2020
 6.08.2020
 7.08.2020
 8.08.2020
 9.08.2020
 10.08.2020
 11.08.2020
 12.08.2020
 13.08.2020
 14.082020
 15.08.2020
 16.08.2020
 17.08.2020
 18.08.2020
 19.08.2020
 20.08.2020
 21.08.2020
 22.08.2020
 23.08.2020
 24.08.2020
25.08.2020
 26.08.2020
 27.08.2020
 28.08.2020
 29.08.2020
 30.08.2020
 31.08.2020
 
 Ldiena
(dB(A)) 7:00 - 19:00
 48,98
 47,87
 48,05
 50,04
 48,40
 48,99
 48,95
 46,11
 46,52
 48,47
 48,14
 50,27
 50,31
 53,94
 49,04
 52,91
 46,61
 49,49
 52,11
 50,30
 49,20
 52,82
 51,50
 49,38
 49,01
 47,73
 53,50
 51,11
 52,20
 51,78
 51,40
 
 Lvakars
(dB(A)) 19:00 - 23:00
 45,93
 42,43
 45,48
 48,88
 46,97
 44,99
 54,85
 41,78
 42,32
 46,72
 50,52
 46,94
 48,66
 46,85
 49,03
 48,47
 49,74
 46,50
 47,39
 48,51
 46,10
 48,93
 50,67
 47,22
 46,02
 45,30
 49,31
 48,41
 49,40
 47,81
 48,33
 

Septembris, 2020

 Diena
 1.09.2020
 2.09.2020
 3.09.2020
 4.09.2020
 5.09.2020
 6.09.2020
 7.09.2020
 8.09.2020
 9.09.2020
 10.09.2020
 11.09.2020
 12.09.2020
 13.09.2020
 14.09.2020
 15.09.2020
 16.09.2020
 17.09.2020
 18.09.2020
 19.09.2020
 20.09.2020
 21.09.2020
 22.09.2020
 23.09.2020
 24.09.2020
25.09.2020
 26.09.2020
 27.09.2020
 28.09.2020
 29.09.2020
 30.09.2020
 
 
 Ldiena
(dB(A)) 7:00 - 19:00
49,40
48,33
47,10
49,38
51,46
52,71
 44,98
 46,32
 47,49
 48,32
 46,89
 48,69
 47,33
 47,70
 48,50
 50,42
 51,80
 53,70
 57,78
 58,90
 46,89
 47,32
 50,21
 45,89
 49,55
 51,78
 52,80
 48,73
 47,76
 45,89
 
 
 Lvakars
(dB(A)) 19:00 - 23:00
46,72
45,11
45,59
49,55
50,39
50,30
 46,44
 47,98
 45,76
 45,91
 47,89
 45,16
 46,29
 49,42
 48,32
 49,48
 48,42
 50,43
 52,89
 54,12
 43,00
 43,25
 42,80
 44,54
 48,51
 50,43
 49,87
48,54 
 44,70
 45,76
 
 

Oktobris, 2020

 Diena
 1.10.2020
 2.10.2020
 3.10.2020
 4.10.2020
 5.10.2020
 6.10.2020
 7.10.2020
 8.10.2020
 9.10.2020
 10.10.2020
 11.10.2020
 12.10.2020
 13.10.2020
 14.10.2020
 15.10.2020
 16.10.2020
 17.10.2020
 18.10.2020
 19.10.2020
 20.10.2020
 21.10.2020
 22.10.2020
 23.10.2020
 24.10.2020
25.10.2020
 26.10.2020
 27.10.2020
 28.10.2020
 29.10.2020
 30.10.2020
 31.10.2020
 
 Ldiena
(dB(A)) 7:00 - 19:00
 49,11
 52,45
 53,69
 49,39
 44,56
 48,22
 46,60
 47,23
 48,94
 51,33
 52,49
 45,67
 46,30
 47,92
 48,49
 51,34
 50,30
 52,43
 45,87
 48,12
 49,72
 49.76
 50,31
 50,90
 48,71
 47,22
 49,09
 45,32
 49,64
 51,56
 53,79
 
 Lvakars
(dB(A)) 19:00 - 23:00
 48,33
 51,47
 49,78
 48,53
 43,40
 47,22
 46,01
 47,22
 45,32
 48,20
 47,46
 46,36
 45,45
 48,31
 49,32
 50,33
 53,45
 51,22
 48,52
 49,89
 45,42
 47,62
 49,49
 46,52
 48,33
 44,80
 45,88
 47,80
 48,98
 50,89
 50,66
 

Aprīlis, 2021

 Diena
 1.04.2021
 2.04.2021
 3.04.2021
 4.04.2021
 5.04.2021
 6.04.2021
 7.04.2021
 8.04.2021
 9.04.2021
 10.04.2021
 11.04.2021
 12.04.2021
 13.04.2021
 14.04.2021
 15.04.2021
 16.04.2021
 17.04.2021
 18.04.2021
 19.04.2021
 20.04.2021
 21.04.2021
 22.04.2021
 23.04.2021
 24.04.2021
 25.04.2021
 26.04.2021
 27.04.2021
 28.04.2021
 29.04.2021
 30.04.2021
 
 
 Ldiena
(dB(A)) 7:00 - 19:00
 44,55
 50,32
 48,34
 47,70
 50,21
 48,43
 51,87
 54,44
 56,56
 51,79
 49,11
 50,32
 50,60
 53,79
 51,61
 51,48
 48,51
 50,61
 47,32
 48,80
 48,29
 54,36
 52,69
 52,79
 53,91
 51.36
 50,53
 49,90
 52,78
 50,78
 
 
 Lvakars
(dB(A)) 19:00 - 23:00
 43,57
 46,70
 48,00
 46,69
 47,98
 48,88
 49,78
 40,54
 54,03
 48,79
 47,16
 49,47
 47,30
 50,26
 46,83
 47,29
 45,06
 44,09
 46,53
 49,31
 49,12
 52,01
 49,98
 49,90
 50,81
 44,81
 45,67
 48,90
 49,33
 46,89
 
 

 

Maijs, 2021

 Diena
 1.05.2021
 2.05.2021
 3.05.2021
 4.05.2021
 5.05.2021
 6.05.2021
 7.05.2021
 8.05.2021
 9.05.2021
 10.05.2021
 11.05.2021
 12.05.2021
 13.05.2021
 14.05.2021
 15.05.2021
 16.05.2021
 17.05.2021
 18.05.2021
 19.05.2021
 20.05.2021
 21.05.2021
 22.05.2021
 23.05.2021
 24.05.2021
 25.05.2021
 26.05.2021
 27.05.2021
 28.05.2021
 29.05.2021
 30.05.2021
 31.05.2021
 
 Ldiena
(dB(A)) 7:00 - 19:00
51,59
49,58
47,90
48,13
46,80
50,90
48,55
50,89
53,69
49,78
50,44
51,70
49,57
52,12
56,67
57,98
 50,45
 49,11
 49,23
 47,77
 46,26
 50,87
 48,55
 49,37
 51,98
 52,57
 50,32
 47,39
 48,91
 51,45
 48,61
 
 Lvakars
(dB(A)) 19:00 - 23:00
47,78
46,42
45,92
45,00
49,64
48,71
44,66
48,90
47,76
48,54
49,32
44,71
47,87
47,08
49,88
47,98
 47,90
 46,31
 47,03
 44,78
 57,10
 49,87
 47,51
 48,79
 46,78
 44,33
 47,88
 42,46
 44,55
 47,70
 43,56
 

 

Jūnijs, 2021

 Diena
 1.06.2021
 2.06.2021
 3.06.2021
 4.06.2021
 5.06.2021
 6.06.2021
 7.06.2021
 8.06.2021
 9.06.2021
 10.06.2021
 11.06.2021
 12.06.2021
 13.06.2021
 14.06.2021
 15.06.2021
 16.06.2021
 17.06.2021
 18.06.2021
 19.06.2021
 20.06.2021
 21.06.2021
 22.06.2021
 23.06.2021
 24.06.2021
 25.06.2021
 26.06.2021
 27.06.2021
 28.06.2021
 29.06.2021
 30.06.2021
 
 
 Ldiena
(dB(A)) 7:00 - 19:00
 50,67
 47,22
 46,78
 52,55
 48,01
 51,67
 50,33
 49,82
 49,65
 51,05
 52,75
 53,67
 51,68
 47,83
 49,13
 48,74
 50,44
 49,76
 53,76
 52,27
 47,81
 50,44
 52,91
 47,82
 48,37
 52,89
 51,83
 50,22
 49,72
 46,44
 
 
 Lvakars
(dB(A)) 19:00 - 23:00
 47,72
 44,65
 46,78
 49,55
 47,98
 49,76
 44,67
 45,78
 46,93
 48,44
 49,09
 49,66
 48,01
 46,72
 47,82
 46.02
 48,65
 48,56
 46,87
 48,85
 46,34
 49,91
 44,37
 45,33
 43,00
 49,58
 48,58
 49,27
 43,21
 44,55
 
 

 

 

Jūlijs, 2021

 Diena
 1.07.2021
 2.07.2021
 3.07.2021
 4.07.2021
 5.07.2021
 6.07.2021
 7.07.2021
 8.07.2021
 9.07.2021
 10.07.2021
 11.07.2021
 12.07.2021
 13.07.2021
 14.07.2021
 15.07.2021
 16.07.2021
 17.07.2021
 18.07.2021
 19.07.2021
 20.07.2021
 21.07.2021
 22.07.2021
 23.07.2021
 24.07.2021
 25.07.2021
 26.07.2021
 27.07.2021
 28.07.2021
 29.07.2021
 30.07.2021
 31.07.2021
 
 Ldiena
(dB(A)) 7:00 - 19:00
 48,67
 46,90
 49,00
 52,55
 50,87
 46,09
 45,66
 47,89
 49,71
 51,67
 52,09
 48,90
 51,67
 50,22
 49,54
 50,65
 51,45
 48,90
 52,67
 50,98
 48,67
 47,23
 50,57
 52,66
 53,78
 46,75
 44,79
 49,64
 47,88
 51,89
 55,09
 
 Lvakars
(dB(A)) 19:00 - 23:00
 48,76
 42,61
 45,78
 49,52
 48,87
 49,77
 46,89
 48.88
 46,88
 50,56
 49,87
 45,76
 49,79
 46,89
 49,99
 46,87
 47,77
 49,09
 48,98
 48,20
 45,55
 46,78
 49,64
 50,91
 48,92
 47,96
 46,78
 45,55
 48,12
 48,34
 49,90
 

 

Augusts, 2021

 Diena
 1.08.2021
 2.08.2021
 3.08.2021
 4.08.2021
 5.08.2021
 6.08.2021
 7.08.2021
 8.08.2021
 9.08.2021
 10.08.2021
 11.08.2021
 12.08.2021
 13.08.2021
 14.08.2021
 15.08.2021
 16.08.2021
 17.08.2021
 18.08.2021
 19.08.2021
 20.08.2021
 21.08.2021
 22.08.2021
 23.08.2021
 24.08.2021
 25.08.2021
 26.08.2021
 27.08.2021
 28.08.2021
 29.08.2021
 30.08.2021
 31.08.2021
 
 Ldiena
(dB(A)) 7:00 - 19:00
56,87
51,54
52,64
46,76
49,67
50,12
57,31
56,66
46,89
50,00
49,60
49,71
50,61
53,76
54,54
49,65
50,82
51,79
52,67
50,12
55,78
54,21
51,45
50,56
 51,32
 50,65
 52,33
 51,43
 50,98
 46,32
 48,54
 
 Lvakars
(dB(A)) 19:00 - 23:00
49,89
47,81
47,11
48,76
48,00
46,87
49,34
48,11
45,89
47,81
48,46
47,89
47,89
49,17
50,57
47,98
48,77
44,56
48,87
49,78
50,61
46,77
47,01
48,66
 46,54
 45,65
 47,88
 46,11
 47,55
 48,87
 49,99
 

Septembris, 2021

 Diena
 1.09.2021
 2.09.2021
 3.09.2021
 4.09.2021
 5.09.2021
 6.09.2021
 7.09.2021
 8.09.2021
 9.09.2021
 10.09.2021
 11.09.2021
 12.09.2021
 13.09.2021
 14.09.2021
 15.09.2021
 16.09.2021
 17.09.2021
 18.09.2021
 19.09.2021
 20.09.2021
 21.09.2021
 22.09.2021
 23.09.2021
 24.09.2021
 25.09.2021
 26.09.2021
 27.09.2021
 28.09.2021
 29.09.2021
 30.09.2021
 
 
 Ldiena
(dB(A)) 7:00 - 19:00
52,87
50,44
50,60
53,46
52,67
48,12
50,91
46,16
47,99
48,00
49,60
49,71
51,21
51,66
52,54
49,65
50,22
54,39
55,67
50,22
53,88
52,11
48,55
54,66
 53,82
 54,95
 51,63
 47,33
 51,18
 49,92
 
 
 Lvakars
(dB(A)) 19:00 - 23:00
49,89
48,21
46,16
49,77
49,90
47,57
46,64
44,91
45,39
49,01
48,46
47,89
49,89
49,87
50,57
46,98
47,77
48,96
49,87
49,98
50,99
49,77
45,01
47,26
 49,44
 49,35
 49,18
 48,91
 47,11
 46,77
 
 

Oktobris, 2021

 Diena
 1.10.2021
 2.10.2021
 3.10.2021
 4.10.2021
 5.10.2021
 6.10.2021
 7.10.2021
 8.10.2021
 9.10.2021
 10.10.2021
 11.10.2021
 12.10.2021
 13.10.2021
 14.10.2021
 15.10.2021
 16.10.2021
 17.10.2021
 18.10.2021
 19.10.2021
 20.10.2021
 21.10.2021
 22.10.2021
 23.10.2021
 24.10.2021
 25.10.2021
 26.10.2021
 27.10.2021
 28.10.2021
 29.10.2021
 30.10.2021
 31.10.2021
 
 Ldiena
(dB(A)) 7:00 - 19:00
52,87
56,14
54,00
50,11
52,67
48,00
 46,88
 47,87
 51,54
 49,90
 53,52
 48,88
 47,31
 46,71
 45,77
 47,88
 48,11
 49,11
 50,43
 48,33
 47,11
 46,03
 48,11
 49,22
 45,41
 49,49
 50,41
 46,55
 47,10
 49,44
 49,88
 
 Lvakars
(dB(A)) 19:00 - 23:00
49,89
49,21
48,96
47,17
49,90
47,11
 47,89
 45,77
 50,54
 48,11
 50,00
 46,89
 45,77
 46,70
 47,01
 46,33
 46,82
 47,71
 48,37
 48,81
 47,05
 48,33
 49,44
 46,06
 44,82
 45,88
 49,44
 48,53
 45,91
 46,77
 47,31
 

Novembris, 2021

 Diena
 1.11.2021
 2.11.2021
 3.11.2021
 4.11.2021
 5.11.2021
 6.11.2021
 7.11.2021
 8.11.2021
 9.11.2021
 10.11.2021
 11.11.2021
 12.11.2021
 13.11.2021
 14.11.2021
 15.11.2021
 16.11.2021
 17.11.2021
 18.11.2021
 19.11.2021
 20.11.2021
 21.11.2021
 22.11.2021
 23.11.2021
 24.11.2021
 25.11.2021
 26.11.2021
 27.11.2021
 28.11.2021
 29.11.2021
 30.11.2021
 
 
 Ldiena
(dB(A)) 7:00 - 19:00
48,47
50,11
48,88
46,11
49,77
46,80
 48,00
 45,77
 48,44
 49,10
 51,02
 49,58
 46,81
 47,77
 49,27
 48,48
 49,99
 45,11
 51,33
 44,83
 45,14
 47,03
 49,11
 50,12
 46,41
 48,99
 52,40
 52,55
 -
 -
 
 
 Lvakars
(dB(A)) 19:00 - 23:00
49,89
47,11
45,06
47,17
48,00
44,01
 46,09
 48,67
 47,94
 46,91
 45,00
 48,00
 48,37
 48,00
 46,71
 48,93
 46,22
 47,71
 49,77
 47,61
 48,55
 45,93
 45,94
 48,66
 47,12
 47,88
 50,84
 48,53
 -
 -
 
 

Aprīlis, 2022

 Diena
 1.04.2022
 2.04.2022
 3.04.2022
 4.04.2022
 5.04.2022
 6.04.2022
 7.04.2022
 8.04.2022
 9.04.2022
 10.04.2022
 11.04.2022
 12.04.2022
 13.04.2022
 14.04.2022
 15.04.2022
 16.04.2022
 17.04.2022
 18.04.2022
 19.04.2022
 20.04.2022
 21.04.2022
 22.04.2022
 23.04.2022
 24.04.2022
 25.04.2022
 26.04.2022
 27.04.2022
 28.04.2022
 29.04.2022
 30.04.2022
 
 
 Ldiena
(dB(A)) 7:00 - 19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 49,11
 45,11
 47,32
 48,80
 48,29
 54,36
 52,69
 52,79
 48,11
 49.36
 48,33
 46,90
 49,88
 52,58
 
 
 Lvakars
(dB(A)) 19:00 - 23:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 47,96
 44,99
 46,53
 49,31
 49,12
 52,01
 49,98
 49,90
 48,11
 47,81
 47,77
 48,00
 48,33
 49,20
 
 

Maijs, 2022

 Diena
 1.05.2022
 2.05.2022
 3.05.2022
 4.05.2022
 5.05.2022
 6.05.2022
 7.05.2022
 8.05.2022
 9.05.2022
 10.05.2022
 11.05.2022
 12.05.2022
 13.05.2022
 14.05.2022
 15.05.2022
 16.05.2022
 17.05.2022
 18.05.2022
 19.05.2022
 20.05.2022
 21.05.2022
 22.05.2022
 23.05.2022
 24.05.2021
 25.05.2021
 26.05.2021
 27.05.2021
 28.05.2021
 29.05.2021
 30.05.2021
 31.05.2021
 
 Ldiena
(dB(A)) 7:00 - 19:00
53,00
47,08
46,97
45,13
49,89
50,30
53,75
49,66
49,89
49,59
49,04
44,70
51.57
52,12
47,67
47,98
 45,45
 49,78
 48,33
 50,17
 48,26
 49,17
 46,59
 50,01
 47,09
 48,32
 46,77
 53,00
 52,09
 50,41
 49,45
 
 Lvakars
(dB(A)) 19:00 - 23:00
47,75
46,00
47,90
47,00
47,04
47,11
50,06
47,43
45,26
46,64
47,22
44,11
49,87
49,38
46,38
46,08
 47,90
 44,11
 48,63
 48,88
 49,00
 46,77
 46,11
 48,03
 44,82
 44,69
 47,00
 50,11
 49,90
 43,78
 44,81
 

Jūnijs, 2022

 Diena
 1.06.2022
 2.06.2022
 3.06.2022
 4.06.2022
 5.06.2022
 6.06.2022
 7.06.2022
 8.06.2022
 9.06.2022
 10.06.2022
 11.06.2022
 12.06.2022
 13.06.2022
 14.06.2022
 15.06.2022
 16.06.2022
 17.06.2022
 18.06.2022
 19.06.2022
 20.06.2022
 21.06.2022
 22.06.2022
 23.06.2022
 24.06.2022
 25.06.2022
 26.06.2022
 27.06.2022
 28.06.2022
 29.06.2022
 30.06.2022
 
 
 Ldiena
(dB(A)) 7:00 - 19:00
 50,11
 48,42
 47,88
 52,11
 48,34
 52,07
 48,13
 50,22
 44,37
 48,95
 53,55
 52,00
 50,68
 46,33
 47,33
 45,14
 50,14
 52,16
 53,06
 48,17
 49,11
 48,04
 50,49
 46,22
 48,00
 47,50
 49,03
 47,85
 48,15
 48,41
 
 
 Lvakars
(dB(A)) 19:00 - 23:00
 46,12
 43,61
 48,00
 49,11
 46,78
 48,06
 48,01
 46,88
 47,13
 45,04
 48,49
 48,11
 48,51
 45,12
 48,12
 49.00
 47,12
 49,60
 47,11
 44,55
 49,70
 46,11
 46,88
 49,00
 45,11
 48,88
 47,31
 45,17
 45,81
 47,01
 
 

Jūlijs, 2022

 Diena
 1.07.2022
 2.07.2022
 3.07.2022
 4.07.2022
 5.07.2022
 6.07.2022
 7.07.2022
 8.07.2022
 9.07.2022
 10.07.2022
 11.07.2022
 12.07.2022
 13.07.2022
 14.07.2022
 15.07.2022
 16.07.2022
 17.07.2022
 18.07.2022
 19.07.2022
 20.07.2022
 21.07.2022
 22.07.2022
 23.07.2022
 24.07.2022
 25.07.2022
 26.07.2022
 27.07.2022
 28.07.2022
 29.07.2022
 30.07.2022
 31.07.2022
 
 Ldiena
(dB(A)) 7:00 - 19:00
 49,51
 49,99
 52,51
 44,15
 48,11
 47,27
 48,10
 54,27
 52,11
 53,96
 50,00
 48,16
 44,77
 45,91
 45,66
 50,00
 52,03
 45,23
 50,72
 49,82
 50,72
 47,98
 51,74
 52,99
 48,28
 45,97
 49,00
 49,99
 52,74
 54,55
 50,97
 
 Lvakars
(dB(A)) 19:00 - 23:00
 45,09
 48,11
 49,98
 47,55
 46,44
 45,02
 49,45
 47,00
 48,40
 50,16
 48,11
 44,84
 46,00
 47,39
 49,02
 47,01
 49,56
 47,77
 46,82
 45,74
 50,77
 46,87
 47,99
 48,86
 45,76
 45,88
 46,02
 45,73
 49,99
 48,88
 49,11
 

 

Augusts, 2022

 Diena
 1.08.2022
 2.08.2022
 3.08.2022
 4.08.2022
 5.08.2022
 6.08.2022
 7.08.2022
 8.08.2022
 9.08.2022
 10.08.2022
 11.08.2022
 12.08.2022
 13.08.2022
 14.08.2022
 15.08.2022
 16.08.2022
 17.08.2022
 18.08.2022
 19.08.2022
 20.08.2022
 21.08.2022
 22.08.2022
 23.08.2022
 24.08.2022
 25.08.2022
 26.08.2022
 27.08.2022
 28.08.2022
 29.08.2022
 30.08.2022
 31.08.2022
 
 Ldiena
(dB(A)) 7:00 - 19:00
56,77
50,55
44,64
47,06
49,77
50,99
51,88
54,66
47,45
49,00
46,60
52,11
50,77
53,34
51,44
48,55
47,22
51,55
 52,67
 51,69
 53,88
 47,78
 46,33
 45,11
 50,49
 49,17
 49,90
 49,01
 53,72
 52,11
 51,00
 
 Lvakars
(dB(A)) 19:00 - 23:00
47,33
45,11
48,00
48,12
44,80
46,77
46,13
46,81
47,73
48,73
45,46
47,11
44,19
46,07
48,00
49,16
49,31
47,66
 47,77
 47,11
 48,89
 45,79
 48,32
 44,00
 45,73
 47,93
 46,88
 47,33
 46,87
 48,03
 49,95
 

Septembris, 2022

 Diena
 1.09.2022
 2.09.2022
 3.09.2022
 4.09.2022
 5.09.2022
 6.09.2022
 7.09.2022
 8.09.2022
 9.09.2022
 10.09.2022
 11.09.2022
 12.09.2022
 13.09.2022
 14.09.2022
 15.09.2022
 16.09.2022
 17.09.2022
 18.09.2022
 19.09.2022
 20.09.2022
 21.09.2022
 22.09.2022
 23.09.2022
 24.09.2022
 25.09.2022
 26.09.2022
 27.09.2022
 28.09.2022
 29.09.2022
 30.09.2022
 
 
 Ldiena
(dB(A)) 7:00 - 19:00
56,77
50,55
53,64
51,00
49,77
51,00
48,78
47,16
46,55
53,55
51,59
50,10
49,17
50,44
48,54
50,38
51,72
53,15
 49,17
 48,99
 50,18
 50,78
 52,73
 54,81
 54,01
 49,17
 48,00
 48,11
 49,22
 46,21
 
 
 Lvakars
(dB(A)) 19:00 - 23:00
48,13
48,91
50,00
49,22
48,90
46,77
48,83
48,11
43,33
50,00
49,49
43,71
48,99
48,11
49,70
46,27
47,11
49,99
 47,67
 47,00
 48,01
 48,79
 49,92
 49,30
 48,13
 46,13
 49,18
 49,93
 46,17
 46,13
 
 

Oktobris, 2022

 Diena
 1.10.2022
 2.10.2022
 3.10.2022
 4.10.2022
 5.10.2022
 6.10.2022
 7.10.2022
 8.10.2022
 9.10.2022
 10.10.2022
 11.10.2022
 12.10.2022
 13.10.2022
 14.10.2022
 15.10.2022
 16.10.2022
 17.10.2022
 18.10.2022
 19.10.2022
 20.10.2022
 21.10.2022
 22.10.2022
 23.10.2022
 24.10.2022
 25.10.2022
 26.10.2022
 27.10.2022
 28.10.2022
 29.10.2022
 30.10.2022
31.10.2022
 
 Ldiena
(dB(A)) 7:00 - 19:00
56,77
50,55
49,14
48,30
44,77
48,30
49,18
54,66
55,00
45,45
50,19
47,10
47,77
48,84
52,44
50,88
 48,76
 45,85
 43,21
 44,98
 49,01
 46,44
 43,11
 50,11
 51,75
 48,11
 50,53
 50,31
 52,33
 53,11
 50,00
 
 Lvakars
(dB(A)) 19:00 - 23:00
48,13
48,91
44,81
45,92
43,40
49,17
49,92
49,61
49,13
44,80
46,99
45,91
49,12
47,90
49,00
45,77
 46,83
 47,22
 48,11
 44,33
 48,94
 44,67
 46,89
 48,93
 47,81
 44,71
 43,54
 49,76
 48,55
 49,56
 49,66
 

Aprīlis, 2023

 Diena
 1.04.2023
 2.04.2023
 3.04.2023
 4.04.2023
 5.04.2023
 6.04.2023
 7.04.2023
 8.04.2023
 9.04.2023
 10.04.2023
 11.04.2023
 12.04.2023
 13.04.2023
 14.04.2023
 15.04.2023
 16.04.2023
 17.04.2023
 18.04.2023
 19.04.2023
 20.04.2023
 21.04.2023
 22.04.2023
 23.04.2023
 24.04.2023
 25.04.2023
 26.04.2023
 27.04.2023
 28.04.2023
 29.04.2023
 30.04.2023
 
 
 Ldiena
(dB(A)) 7:00 - 19:00
 
 
 
 
 
 
 
 52,88
 45,77
 47,61
 48,64
 46,76
 50,28
 50,46
 52,84
 53,73
 49,06
 45,71
 47,32
 45,80
 48,29
 54,86
 51,69
 48,79
 47,11
 45.16
 47,33
 49,90
 50,88
 51,58
 
 
 Lvakars
(dB(A)) 19:00 - 23:00
 
 
 
 
 
 
 
 46,84
 46,12
 48,92
 46,81
 48,40
 47,30
 46,71
 48,05
 46,98
 46,96
 44,09
 45,33
 47,81
 46,87
 49,11
 49,88
 47,18
 47,90
 46,11
 45,00
 48,11
 47,33